Българска асоциация по клинична имунология

СВЕТОВНА СЕДМИЦА НА ПЪРВИЧНИТЕ ИМУННИ ДЕФИЦИТИ

27 Април 2018

22-29 АПРИЛ 2018
Международен ден на иунологията 29 АПРИЛ 2018
Европейска имунизационна седмица 22-29 АПРИЛ 2018