Българска асоциация по клинична имунология

V НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ИМУНОЛОГИЯ