Българска асоциация по клинична имунология

КЛИНИКА ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ С БАНКА ЗА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ

В Клиниката се осъществяват диагностично-лечебни дейности по основната медицицинска специалност „Клинична имунология”, съгласно медицински стандарт „Клинична имунология”, обособени в следните направления:
- имунопатология и алергология
- клетъчен и хуморален имунитет
- тъканно типизиране и имуногенетика
- молекулярна диагностика
- регистри, информация и логистика
- банка за стволови клетки

 

ЕКИП

Проф.д-р Елисавета Наумова, дмн-Началник клиника
Проф.д-р Марта Балева
Проф.Анастасия Михайлова
Доц.д-р Снежина Кандиларова
Доц. Милена Иванова
Д-р Петя Янкова
Д-р Невена Гешева
Д-р Спаска Лесичкова
Д-р Людмила Куин
инж.Даниела Маринова
инж-химик Валентина Атанасова
Цветелин Луканов-биолог
Атанаска Георгиева-биолог
Яна Кръстева-биолог
Антоанета Недялкова- ст.мед.сестра
Мариана Димитрова-медицински лаборант
Анжела Антонова- медицински лаборант
Лидия Цицелкова- медицински лаборант
Илина Младенова- медицински лаборант
Ангелина Игнатова- медицински лаборант
Нелия Кожухарова- медицински лаборант
Екатерина Шуманова- медицински лаборант
Василка Лазарова-санитар
Калинка Чаушева-санитар