Българска асоциация по клинична имунология

Медицински център – Клиничен институт за репродуктивна медицина "Св. Елисавета", гр. Плевен

Медицински център – Клиничен институт за репродуктивна медицина “Св. Елисавета” е създаден през 2007 г. в град Плевен от двама клинични имунолози - доц. д-р Емилияна Конова, д.м., и доц. д-р Румен Русев, д.м., който по това време е директор на Millenova Immunology Laboratories, Чикаго, САЩ.

Първоначално сформираният, ентусиазиран екип се състои от 13 души. Благодарение на доц. Русев и доц. Конова, част от тях имат възможност да преминат обучение в Rinehart Center for Reproductive Medicine в Чикаго – под ръководството на проф. д-р Каролин Кулам, един от водещите акушер-гинеколози в САЩ, пионер в клиничната репродуктивна имунология и учен с множество научни публикации. Впоследствие проф. Кулам многократно посещава Плевен, продължавайки обучението и колаборацията с младия екип на центъра.

Идеята за създаване на МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Плевен е да се сформира екип от различни специалисти в областта на репродуктивната медицина, за да се осигурят на пациентите с репродуктивни проблеми комплексни подходи в диагностиката и лечението, които да доведат до успешно зачеване и износване на бременността.

Днес, 15 години след създаването на центъра, екипът се състои от 70 човека от Плевен и Пловдив и включва опитни и висококвалифицирани специалисти в областта на акушерството и гинекологията, репродуктивната имунология репродуктивната ендокринология, медицинската генетика, андрологията, ембриологията, микробиологията и вирусологията и психологията.

В имунологичната лаборатория на МЦ КИРМ – Плевен се извършват високо-специализирани имунологични тестове, свързани с оценка на хуморалния и клетъчен имунитет, автоимунитет, алергични заболявания, туморни маркери и др. Провеждат се консултации, заключение и препоръки на пациенти с имуномедиирани заболявания от лекари със специалност клинична имунология: доц. Д-р Емилияна Конова, д.м. и д-р Светла Блажева.

Доц. д-р Емилияна Конова, д.м. - специалист по клинична имунология

Доц. Конова е родена в София на 02.01.1965 год. Завършила е Руска езикова гимназия в Плевен през 1982 г. и Висшия медицински институт – Плевен през 1988 г. Има специализация по клинична имунология – Медико-диагностична лаборатория по клинична имунология, II Клинична база, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен; Имуноензимни методи, Брюж, Белгия, 1998 г.

Член е на Управителния съвет на Българската асоциация по клинична имунология, Експертния съвет по клинична имунология, Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве, ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology), ESRI (European Society for Reproductive Immunology) и др.

Част е от Организационния комитет на престижния национален форум “Плевенски имунологични дни”. Биографията й е включена в библиографския справочник Who’s Who in the World (15 издание, 1998 г.).

Има над 120 публикации в наши и международни списания и научни форуми и над 370 цитирания на публикациите.

Професионален път:

 • Докторант и хоноруван асистент по медицинска биология, Катедра по биология, Медицински университет – Плевен, 1990-1994 г.
 • Клиничен имунолог към МДЛ по клинична имунология, II Клинична база, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен, от 1996 г. досега.
 • Асистент, главен асистент и доцент, сектор по Клинична имунология към Катедра по клинична лаборатория, алергология и клинична имунология, Медицински университет – Плевен, от 1996 г. досега.
 • Ръководител на Центъра за репродуктивно здраве, Медицински университет – Плевен, от 2007 г. досега.
 • Управител и клиничен имунолог към Медицински център – Клиничен институт за репродуктивна медицина „Света Елисавета“ – Плевен, от 2007 г. досега.
 • Управител и клиничен имунолог към Медицински център – Клиничен институт за репродуктивна медицина „Света Елисавета“ – Пловдив, от 2016 г. досега.
 • Консултант по клинична имунология, Общински „Медицински Център II – Бургас“ ЕООД, от 2015 г. досега.

Принос за развитието на клиничната репродуктивна имунология в България (от 1995 г.):

 1. Изследване на имунологични фактори при спонтанни аборти и мъртвораждания.
 2. Антифосфолипиден синдром в акушерството.
 3. Роля на имунологичните фактори за успеха на инвитро фертилизациите.
 4. Имуномодулираща терапия при инфертилитет и инвитро процедури.
 5. Разработване на алгоритми за клинично поведение, диагностика и лечение при семейства с репродуктивни неуспехи.
 6. Създаване и развитие на МЦ КИРМ “Св. Елисавета” - Плевен, като център за диагностика и лечение на безплодие в съответствие с принципите на съвременната репродуктивна медицина.