Българска асоциация по клинична имунология

Медицински университет-Пловдив, Катедра „Медицинска биология“

Структура

УПРАВИТЕЛ
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ
МИКРОБИОЛОГИЯ И ВИРУСОЛОГИЯ
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА
ЕНДОКРИНОЛОГИЯ
АНДРОЛОГИЯ
ЕМБРИОЛОГИЯ
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАЦИЯ
ПЕДИАТРИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ
ПСИХОТЕРАПИЯ
СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

Екип

Д-Р ЕМИЛИЯНА КОНОВА, Д.М.- УПРАВИТЕЛ
Доцент по имунология в катедра “Клинична лаборатория, алергология и имунология” при Факултет Здравни грижи, Медицински Университет, Плевен. Преподавател по клинична имунология на студенти по медицина, V курс.
Член на: Съюза на учените в България, Научното дружество по имунология на репродукцията, БАСРЗ (Българска асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве), ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology), EFIS (Европейска Федерация на Имунологичните Дружества), Becton Dickinson FACScan Users Club, New York Academy of Sciences, The International Council on Women’s Health Issues (ICOWHI), University of Pennsylvania, Philadelphia, Редакционна колегия на международното списание Clinical Application of Immunology, Организационен комитет на Плевенски Имунологични Дни. Биографични данни включени в Who’s Who in the World, 15 Издание, 1998.
Над 120 публикации в наши и международни списания и научни форуми.
Импакт фактор на публикациите – 26.521
Приноси за развитието на клиничната репродуктивна имунология в България (от 1995 год.):
1/ Изследване на имунологични фактори при спонтанни аборти и мъртвораждания
2/ Антифосфолипиден синдром в акушерството
3/ Роля на имунологичните фактори за успеха на ин витро фертилизациите.
4/ Имуномодулираща терапия при инфертилитет и ин витро процедури.
5/ Разработване на алгоритми за клинично поведение, диагностика и лечение при семейства с репродуктивни неуспехи.
6/ Създаване и развитие на МЦ КИРМ Плевен, като център за диагностика и лечение на безплодие, основан на принципите на съвременната репродуктивна медицина.

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
Д-Р ИВАЙЛО БЪРЗАШКИ
Д-Р ПЕТЪР ИВАНОВ
Д-Р БОЖАНКА ПАНЕВА
Д-Р ДОБРИНКА ГИНЧЕВА
Д-Р ТАНЯ ПЕТКОВА – БОДУРСКА
Д-Р ДИНКО ПОРЯЗОВ
Д-Р ВЛАДИМИРА ПЕТРОВА

КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ
ДОЦ. Д-Р ЕМИЛИЯНА КОНОВА, Д.М.
ДОЦ. Д-Р ЦВЕТАН ЛУКАНОВ, Д.М.

МИКРОБИОЛОГИЯ И ВИРУСОЛОГИЯ
Д-Р СВЕТЛАНА ПАЧКОВА

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Д-Р ВАЛЕНТИНА ПЕТКОВА

МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА
ДОЦ. Д-Р КАТЯ КОВАЧЕВА, Д.М.

ЕНДОКРИНОЛОГИЯ
ДОЦ. Д-Р КАТЯ ТОДОРОВА, Д.М.
Д-Р АЛБЕНА ДИНКОВА
Д-Р САВА ПЕТРОВ

АНДРОЛОГИЯ
Д-Р ВИОЛЕТА РИЛЧЕВА, Д.М.
НИНА АЙВАЗОВА
ЛЮБОМИРА ИЛИЕВА
ДАНАИЛ МАРТИНОВ
ИЛИАНА ИВАНОВА
РОСИЦА ЧАРАПАНСКА
АНТОАНЕТА ДИКОВА
ГАБРИЕЛА ПАВЛОВА

ЕМБРИОЛОГИЯ
НИНА АЙВАЗОВА
ЛЮБОМИРА ИЛИЕВА

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАЦИЯ
Д-Р ИВО СТЕФАНОВ
Д-Р ДОРИНА МЕТОДИЕВА
ПЕДИАТРИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ
Д-Р ВИКТОРИЯ АТАНАСОВА, Д.М.
ПСИХОТЕРАПИЯ
АНЕЛИЯ РАНГЕЛОВА