Българска асоциация по клинична имунология

Медико-Диагностична Лаборатория по Имунология към УМБАЛ „д-р Георги Странски” ЕАД

Структура:

Имунологична лаборатория
Катедра „Клинична лаборатория, клинична имунология и алергология”,
Сектор „Клинична имунология и алергология”

Екип

  • Ръководител: Доц. Д-р Петрунка Каменова Петрова, д.м.,
    специалност „Клинична имунология”, „Трансфузиология”, „Здравен мениджмънт”
  • Доц. д-р Цветан Христофоров Луканов, д.м., специалност „Клинична имунология”
  • Доц. д-р Емилияна Илиева Конова, д.м., специалност „Клинична имунология”
  • Д-р Светла Огнянова Блажева, специалност „Клинична имунология”
  • Д-р Симеон Пламенов Петков, лекар - специализант
  • Лаборанти, технически сътрудник, санитар