Българска асоциация по клинична имунология

Национален център по заразни и паразитни болести,
Отдел „Имунология и алергология“

За нас

Отделът се състои от Национална референтна лаборатория по имунология (НРЛИ) и Кабинет по алергия. От 2009 г. към отдела функционира Център за аналитична цитометрия като отворена структура, предлагаща извършването на широк набор от съвременни методи за клетъчен анализ за целите на фундаментални и приложни научни изследвания и клинични проучвания, както и експертни консултации, групово и индивидуално

Екип

Завеждащ отдел: проф. д-р Мария Николова, дмн,клиничен имунолог

Завършва медицина в София през 1987 г.  В НЦЗПБ е последователно  редовен аспирант (дисертация: „Получаване и характеризиране на моноклонални антитела срещу антигени на човешки В-лимфоцити”,1994), научен сътрудник, доцент и професор. Завежда отдел Имунология на НЦЗПБ от 1.01.2012 г. Специализира и работи в Националния институт по здравеопазване и медицински изследвания на Франция (INSERM, 1997-2001)и отделението по клинична имунология на университетска болница „H.Mondor”, Кретей, Франция (2006 – 2007, 2012 г.). Научни интереси:  регулация и модулация на клетъчния имунен отговор и неговите нарушения в хода на хронични инфекции; човешки левкоцитни антигени; флоуцитометрия. Автор на над 90 научни публикации. Председател на Експертния съвет по ХИВ/СПИН и СПИ. Член на експертния съвет по Клинична имунология. Съпредседател на секция „Имунология” към СУБ.

Състав на отдела:

доц. д-р Георги Николов, дм, специалист по клинична имунология, зав. Кабинет по алергия
гл. ас. Радослава Емилова, дб
Славейка Методиева, мед. лаборант
Илияна Божилова, мед. лаборант
Цветелина Кесова, лаб. работник

Консултант по алергия и клинична имунология към отдела е акад. д-р Богдан Петрунов, дмн.