Българска асоциация по клинична имунология

Национален център по заразни и паразитни болести,
Отдел „Имунология и алергология“

Отделът се състои от Национална референтна лаборатория по имунология (НРЛИ) и Кабинет по алергия. От 2009 г. към отдела функционира Център за аналитична цитометрия като отворена структура, предлагаща експертни консултации и извършването на широк набор от съвременни методи за клетъчен анализ за целите на фундаментални и приложни научни изследвания и клинични проучвания.

Екип

Завеждащ отдел: проф. д-р Мария Николова, дмн, специалист по клинична имунология

Завършва медицина в София през 1987 г. В НЦЗПБ е последователно редовен аспирант, научен сътрудник, доцент и професор (2013). Завежда отдел „Имунология“ от 1.01.2012 г. Специализира и работи в Националния институт по здравеопазване и медицински изследвания на Франция (INSERM, 1997-2001) и отделението по клинична имунология на университетска болница „H. Mondor”, Кретей, Франция (2006 – 2007, 2012 г.).

Научни интереси: вторични имунни дефицити, регулация и модулация на имунния отговор; човешки левкоцитни антигени; флоуцитометрия. Автор на над 120 научни публикации, h-индекс 18. Председател на Консултативния съвет по ХИВ и СПИ към МЗ. Член на управителния съвет на БАКИ. Съпредседател на секция „Имунология” към СУБ.

Състав на отдела:

Доц. д-р Георги Николов, дм, специалист по клинична имунология, зав. Кабинет по алергия
Гл. ас. Радослава Емилова, дб
Гл. ас. Яна Тодорова, дб
Гл. ас. д-р Диана Христова, дм, специализант по клинична имунология
Д-р Милена Алексова, редовен докторант
Д-р Дамян Вангелов, редовен докторант
Консултант към отдела е акад. д-р Богдан Петрунов