Българска асоциация по клинична имунология

Национална многопрофилна транспортна болница - София
Клинична Лаборатория и Имунология

Екип

Лекарите в лабораторията дават консултации на пациента за правилен подбор на лабораторните изследвания. Интерпретацията на готовите резултати задължително се извършва от лекар със специалност.
Лабораторията е база за обучение на лекари, специализиращи клинична лаборатория, както и на лаборанти от Медицински колеж – София.
Лабораторията е акредитирана двукратно с пет звезди и максимален брой акредитационни точки. Началник лаборатория е проф. д-р Красимира Икономова. Тя е завършила Медицинска Академия - София. Има две лабораторни специалности – клинична лаборатория и обща и клинична имунология.  Вторият лекар - д-р Атанасова е научен сътрудник първа степен, със специалност клинична лаборатория. Двамата химици са със специалност клинична химия. В лабораторията работят осем лаборанти. Всички са преминали курсове за преквалификация и новости в съвременната лабораторна дейност.