Българска асоциация по клинична имунология

УMБАЛ“Св. Георги”-Пловдив, Лаборатория по Клинична имунология

Катедрата по Микробиология и Имунология при Медицински Университет - Пловдив е създадена преди повече от 70г. Основател на Катедрата през 1946г. е чл. кор. проф. д-р Елисей Янев. От 1979г. до 1989г. неин ръководител е проф. д-р Спартак Хаджиев, през периода 1989-1993г. – доц. д-р Люба Костова, от 1993г. до 2010г. - доц. д-р Ирина Хайдушка. Oт 2010г. началник на Лаборатория по Микробиология, Клинична имунология и Вирусология е проф. д-р Мариана Мурджева,дм, а от 2012г е и ръководител на Катедра по Микробиология и Имунология.
Лабораторията по Клинична имунология при УМБАЛ „Св. Георги” Пловдив е създадена през 1990 г. от проф. Стойко Златев. През 2007г. на нейна база е изграден Научно - изследователски Център по Имунология чрез финансиран национален проект.

Структура

Лабораторията по Клинична имунология се състои от:

  • Сектор “Приемен”, отделно обособен с регистратура и манипулационна за вземане на биологични материали
  • Сектор „Лабораторна и клинична имунология”
  • Сектор „Флоуцитометрия”
  • Сектор „Тъканни култури и имунофлуоресцентна микроскопия”
  • Миялна, стерилизационна, сервизни и складови помещения

Екип

В Лаборатория по Клинична имунология към УМБАЛ „Св. Георги” Пловдив работят 4-ма лекари (проф. д-р М. Мурджева,дм, доц. д-р И. Хайдушка, дм – със специалности по Микробиология и Клинична имунология; д-р П. Гарджева, д-р Х. Бурнусузов), 4-ма лаборанти (К. Янкова, И. Чанева, Д. Попова и И. Найденова) и 2- ма санитари (В. Милкова и М. Запрянова).