Българска асоциация по клинична имунология

Медицински университет-Пловдив, Катедра „Медицинска биология“

Катедрата разполага с три научни лаборатории, оборудвани за извършване на експериментална и диагностична работа в областта на клетъчната и молекулната биология, фундаменталната и клиничната имунология, и персонализираната медицина.

Имунологична лаборатория

Екип:

Ръководител  - проф. д-р Виктория Сарафян, дм, дмн, специалист по клинична имунология и медицинска биология
 Доц. Мария Казакова, дб, специалист по медицинска биология
Гл. ас. Милена Филипова, дб, специалист по медицинска биология
Гл. ас. Яна Феодорова, дб, специалист по медицинска биология Татяна Тодорова –медицински лаборант