Българска асоциация по клинична имунология

УМБАЛ "Св. Иван Рилски"

Структура

Лабораторията по Клинична имунология се състои от:

Лабораторията по Клинична имунология е структурно и функционално разделена възоснова на основните дейности извършвани в нея на:

  • Сектор хуморален имунитет. В сектора се изследват автоантитела, имуноглобулини и фракции на комплемента, цитокини и други секреторни фактори. Оборудван е с два автоматични ELISA анализаторa тип „Alegria”, нефелометър, турбидиметър, аналитична везна, ELISA reader, хладилни центрофуги и хладилници.
  •  Сектор флоуцитометрия. В сектора се изследва повърхностна и интрацелуларна експресия на специфични клетъчни маркери. Оборудван е с два флоуцитометъра тип „FACSCalubur”, две хладилни центрофуги, вертикален фризер, аналитична везна и хладилник за съхранение на моноклонални антитела.
  •  Сектор клетъчно култивиране. Секторът е предназначен за стерилно изолиране и култивиране на клетки. Оборудван е с два стерилни бокса, два инвертни микроскопа с видеокамери, три CO2 инкубатора, хладилник с температура -80 градуса и хладилна центрофуга.
  • Сектор имунофлуоресценция. В сектора се изследват автоантитела. Представлява „тъмна стая” оборудвана с два имунофлуоресцентни микроскопа с видеокамери и компютърна конфигурация със специализиран софтуер.
  • Mанипулационна.
  • Учебна зала и кабинет за консултация на пациенти.

Екип

 Ръководител: доц. д-р Доброслав Кюркчиев, дмн, специалист по Kлинична имунология
Гл. асист. д-р Екатерина Иванова-Тодорова, дм, специалист по Kлинична имунология
Калина Тумангелова-Юзеир, дм, биолог
Д-р Екатерина Красимирова, докторант и специализант по клинична имунология
Д-р Георги Василев, докторант
Калина Белемезова, билог, докторант
Светломира Иванова, старши лаборант
Мая Йорданова, лаборант
Даниела Димитрова, лаборант
Снежана Димитрова, санитар