"Annual EFI region 8 Balkan EPT meeting" | November 3-4, 2023 Контакти
Българска асоциация по клинична имунология

Свържете се с нас

Адрес:
Българска Асоциация по клинична имунология
Гр. София 1431
П.К. 24

Телефони:
02/ 426 10 15
02/ 426 56 14

Факс
02/ 923-04-96

Email: info@aci-bg.org