Българска асоциация по клинична имунология

Учебна дейност

ПРАВИЛА ЗА ДОБРА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА В КЛИНИЧНАТА ИМУНОЛОГИЯ

 

Запознайте се с основните правила за добра медицинска практика в клиничната имунологоия.