Българска асоциация по клинична имунология

ВТОРИ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН УЕБИНАР на тема :„Автоантитела - винаги автоимунитет или понякога само автореактивност?“

14 Май 2024

 

Вторият интердисциплинарен уебинар, организиран от БАКИ, този път ще обедини специалностите Клинична имунология и Ревматология. Темата на уебинара е „Автоантитела - винаги автоимунитет или понякога само автореактивност?".

 

Модератори и лектори на уебинара ще бъдат проф. д-р Доброслав Кюркчиев, дм, дмн, със специалност клинична имунология и д-р Богдан Пенев със специалности по Вътрешни болести и Ревматология.
Проф. Кюркчиев притежава научни степени „доктор“ и „доктор на науките“, началник е на Лаборатория по клинична имунология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, София и ръководител на Катедра по клинична имунология, МФ, МУ - София. Д-р Пенев е лекар ревматолог към ДКЦ „Св. Анна“ София и МЦ „InSpiro“, и началник на Отделение по ревматология към Медицински институт на МВР. Работил е във Вътрешно отделение на УМБАЛ „Св. Анна“, София и Отделение по ревматология на МБАЛ „Люлин“ , София. Докторант е на самостоятелна подготовка в сътрудничество с Клиниката по ревматология и Лабораторията по клинична имунология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ с тема „Имунологични промени при роднини на болни от системен лупус еритематозус“.

 


Прочетете повече ТУК