Българска асоциация по клинична имунология

26 Февруари 2024

26 Февруари 2024

РАБОТНА СРЕЩА „ФЛОУЦИТОМЕТРИЯ НА ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ“


Уважаеми колеги,

Българската асоциация по клинична имунология има удоволствието да Ви покани да участвате в Работната среща „Флоуцитометрия на хематологични заболявания“, която ще се проведе на 22 март 2024 год. от 13:00 часа в зала Париж - Novotel Sofia.

Основните теми включват пре-аналитични и пост аналитични препоръки, имунофенотипизация при остри миелоидни левкемии, остри лимфобластни левкемии, лимфоидни и плазмоклетъчни неоплазии в светлината на съвременните класификационни схеми.


‣ Покана: ТУК


‣ Регистрационна форма: ТУК