Българска асоциация по клинична имунология

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЦЕНТЪРА ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ПЕРИМЕД С ФОКУС ВЪРХУ ИМУНОМЕДИИРАНИ БОЛЕСТИ

8 Декември 2023


Центърът за компетентност ПЕРИМЕД e пример за успешно партньорство между висши училища, научни организации и администрация. Това заяви проф. Георги Вайсилов, изпълнителен директор на ИА „Програма за образование“, при откриването на конференцията „Персонализирана медицина – индивидуализиране на лекарствената терапия за повишаване на лекарствената ефективност“, организирана от Центъра за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ и Медицински Университет – Пловдив.

ПЕРИМЕД е един от 16-те центъра за компетентност и за върхови постижения, които бяха изградени през последните 5 години по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ с подкрепата на Европейския фонд за регионално развитие. По програмата са реализирани 3 проекта с фокус към медицината на обща стойност над 70 млн. лева. Тяхната работа трябва да продължи и през новия програмен период, като трябва да се търси максимално бързо приложение на научните резултати, за да бъдат въведени в лечението на гражданите, посочи още проф. Вайсилов.

По време на конференцията в Пловдив своите научни постижения представиха водещи изследователи и млади учени от Център ПЕРИМЕД и създадените лаборатории, както и гост-лектори от научни центрове и университети в Европа. Сред темите са молекулярно-биологични методи за приложение в персонализираната медицина на онкологични заболявания, мониторинг на туморната хетерогенност, персонализиран подход при терапия на критично болни пациенти, иновативни лекарствени носители за терапия на онкологични заболявания.

Проект ПЕРИМЕД обединява усилията на учените от Медицински университет – Пловдив, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и Института по минералогия и кристалография при БАН. Основната цел на проекта е изграждането на модерна научноизследователска инфраструктура в областта на персонализираната медицина, с акцент върху онкологията, онкохематологията, иновативните лекарствени носители за прицелна терапия, биоинженерни технологии и биосензори. По проект ПЕРИМЕД са изградени 8 лаборатории, оборудвани с иновативна, високо специализирана апаратура за провеждане на научни изследвания на най-високо европейско ниво. Реализирани са 12 мащабни иновационни научноизследователски програми, регистрирани са пет патента и заявки за патенти, три полезни модела, редица научни публикации. Проектът се финансира с над 23 млн. лева от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ с подкрепата на Европейския фонд за регионално развитие.

В Конференцията участваха някои от членовете на БАКИ - проф. Мариана Мурджева, д-р Мария Ивановска, доц. Хасан Бурнусузов, д-р Александра Балджиева, Стелиян Петров, Теодора Калфова.

Информация за форума може да се изтегли от сайта на ИА "Програма за образование" при МОН: www.sf.mon.bg