Българска асоциация по клинична имунология

ГОДИШНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2023 - УДЪЛЖЕН СРОК

17 Октомври 2023

ГОДИШНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИМУНОЛОГИЯ 2023

До 31 октомври е удължен крайният срок за изпращане на резюмета за Годишната научна конференция по имунологияДо 31 октомври 2023 г. е удължен крайният срок за изпращане на резюмета за Годишната научна конференция по имунология.

Събитието ще се проведе на 15 декември 2023 г., в хотел "Рослин Централ парк“ - София, от 09:00 до 17:00 часа.

Организатор на научния форум е Българската асоциация по клинична имунология.

Предвиждат се три научни сесии с доклади с продължителност до 15 минути всеки и една сесия "Външен контрол на качеството в клиничната имунология". Работният език е български.


‣ Вижте подробности: ТУК