Българска асоциация по клинична имунология

НАГРАДА ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА ГЛОБАЛНАТА МЕДИЦИНА И НАУКА

12 Октомври 2023

Награда за изключителен принос в развитието на глобалната медицина и наука получи проф. д-р Елисавета Наумова на международен конгрес в Солун


С награда за изключителен принос в развитието на глобалната медицина и наука беше удостоена проф. д-р Елисавета Наумова, дм - ръководител на Клиниката по клинична имунология с банка за стволови клетки и на Експертния център по редки болести - първични имунни дефицити в УМБАЛ „Александровска”, ръководител на Джефри модел център - София, за диагностика и лечение на първични имунни дефицити и председател на Българска асоциация по клинична имунология. Престижното отличие й беше връчено в Солун, Гърция, по време на 12-я конгрес на SEEMF (Southeast European Medical Forum), в който проф. Наумова и други представители на Българската асоциация по клинична имунология участваха с научни доклади.

Проф. Наумова представи лекция на тема „Национална стратегия за опазване на имунното здраве и превенция на имуномедиираните заболявания в България“.

12-ят Международен медицински конгрес на SEEMF привлече лекари и общественици от цял свят – водещи университетски преподаватели, видни представители на медицинските академични среди, ръководители на лечебни заведения, здравни мениджъри. Участваха лекари и преподаватели от Пловдив, включително проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм, клиничен имунолог и ректор на Медицинския университет в Пловдив, и нейни сътрудници, както и представители на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) - София.

В събитието се включиха официални представители на българските държавни и местни институции, на медицински асоциации от Югоизточна Европа, ръководители и членове на Световната медицинска асоциация, на Европейския форум на лекарските асоциации, на Постоянния комитет на европейските лекари и др. Научната програма на конгреса включваше лекции, доклади и презентации. В атмосфера на академизъм и професионализъм участниците дискутираха, обменяха идеи и черпеха опит от своите колеги за укрепване на медицинската наука и практика като фактор в международните отношения.