Българска асоциация по клинична имунология

12-ТО УЧИЛИЩЕ ПО ИМУНОЛОГИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ХЪРВАТСКА ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2023 г.

01 Юли 2023

Училище по имонолгия


12-то Училище по имунология (Southeastern European School of Immunology, SEEIS) ще се проведе в гр. Трогир, Хърватска - на брега на Средиземно море, от 20 до 23 октомври 2023 г.

Крайният срок за кандидатстване е 15 юли 2023 г.

Събитието се организира от Европейската федерация на имунологичните дружества (EFIS) съвместно с European

Journal of Immunology (EJI), Международния съюз на имунологичните дружества (IUIS) и Хърватия.

Училището е предназначено основно за докторанти, млади учени и лекари от Балканския регион, които се интересуват от най-съвременните технологии в имунологията и транслирането им в клиничната практика. Група от международни лектори ще осигури изключително интерактивна, стимулираща и интензивна програма.

 

 

Лекциите акцентират върху последните постижения в изследванията на възпалението, биологията на Т и В клетките, имуногенетиката, комплекса на тъканната съвместимост и инфекцията, механизмите на автоимунитета и диагностиката на автоимунни заболявания.

В програмата са предвидени практически курсове по флуоресцентно-микроскопска диагностика на автоантитела и флоуцитометрия, цитометрия с поточен цитометър Accuri.

Участието в това училище е ограничено до 60 души на състезателна основа.


Подробности може да видите тук: www.bnitm.de