Българска асоциация по клинична имунология

С множество инициативи Медицинският университет в Пловдив отбеляза Седмицата на първичните имунодефицити (ПИД)

24-30 Април 2023

С множество инициативи Медицинският университет в Пловдив отбеляза Седмицата на първичните имунодефицити (ПИД)


С множество инициативи Медицинският университет в Пловдив отбеляза Световната седмица на първичните имунодефицити (ПИД), която се състоя в периода 22-29 април. Това е глобална инициатива, която има за цел да повиши информираността и да подобри ранната диагностика и лечение на ПИД.

Висшето учебно заведение разпространи сред катедрите, университетските болници и обществеността бюлетин с информация за значението на този ден и седмицата на ПИД (Световна седмица на първичните имунодефицити).

От началото на месец април в Катедрата по медицинска микробиология и клинична имунология „Проф. д-р Е. Янев“ в МУ - Пловдив бяха проведени безплатни консултации на пациенти със синдром на хроничната умора (СХУ) и постковид, а в периода 24-28 април 2023 г. бяха организирани безплатни консултации с предварително записване за прегледи на хора със съмнение за ПИД.

Възрастни пациенти със симптоми, подозрителни за ПИД, бяха насочени за по-нататъшни имунологични и клинико-лабораторни изследвания, както и за провеждане на съответна терапия.

На 24 април от 16.30 ч. МУ - Пловдив с подкрепата на Асоциацията на студентите медици (АСМ) - Пловдив отбеляза Европейската имунизaционна седмица със семинар сред студенти от различни медицински специалности, като част от глобалната инициатива. Гост-лектор за втора поредна година беше доц. д-р Любомира Николаева – Гломб, дм, завеждащ отдел „Вирусология“ в Националния център по заразни и паразитни болести в София. Доклади на актуални теми представиха и студенти от шести курс, специалност „Медицина“. (СЕМИНАР, ПОСВЕТЕН НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИМУНИЗАЦИОННА СЕДМИЦА (24-30 април 2023 г.)).


ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО:


Място: Катедрата по медицинска микробиология и имунология „Проф. д-р Елисей Янев“ - МУ - Пловдив

Дата: 1-28 април 2023 г.

Събитие: Безплатни консултации на възрастни пациенти с имунологични проблеми - д-р М. Ивановска, д-р М. Божкова, Т. Калфова, проф. д-р Х. Тасков, проф. д-р М. Мурджева

Информация: Колектив на Катедрата по медицинска микробиология и имунология „Проф. д-р Елисей Янев“ - МУ - Пловдив