"Annual EFI region 8 Balkan EPT meeting" | November 3-4, 2023 Контакти
Българска асоциация по клинична имунология

ANNUAL EFI Region 8 Balkan EPT meeting, November 3 - 4, 2023

22 Май 2023


ANNUAL EFI Region 8 Balkan EPT meeting, November 3 - 4, 2023