Българска асоциация по клинична имунология

ТРЕТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

3 Април 2023

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

За нас е удоволствие отново да Ви поканим, да се присъедините към нас в Трета научна конференция „ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. Патогенеза, диагностика, клиника и превенция”, която ще се проведе в периода 11-14 май 2023 г., в х-л Аква Парадайз Ризорт, гр. Несебър.

Конференцията се организира по инициатива на Лабораторията по Клинична Имунология на УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, съвместно с Българско научно дружество по имуноонкология /БНДИО/.

Целта на конференцията е да бъде фокусирана върху хроничните заболявания като основна причина за намалена продължителност и качество на живот. Считаме, че един мултидисциплинарен подход към тези заболявания в цялата им многопластовост е подходът, който трябва да бъде възприет, за да има максимална полза за пациентите. Тази година темата на дискусионния панел ще бъде „Биологична терапия и ваксини“.

Конференцията е насочена към общопрактикуващи лекари, кардиолози, пулмолози, ревматолози, онколози, гастроентеролози, имунолози, ендокринолози, невролози, ортопеди, докторанти и специализанти.

НАУЧЕН КОМИТЕТ

Председател: проф. Доброслав Кюркчиев

Членове:

Проф. Арман Постаджиян
Проф. Ивайло Търнев
Проф. Коста Костов
Проф. Искра Алтънкова
Доц. Бранимир Големанов
Доц. Желязко Арабаджиев
Доц. Живка Бонева
Доц. Екатерина Иванова-Тодорова
Доц. Любомир Маринчев
Д-р Николай Тивчев

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Д-р Екатерина Куртева
Деница Барфончофска
Калина Юзеир

ОСНОВНИ СЕСИИ:

■ Научна сесия Хронични заболявания и неврология /
Модератор: Проф. Ивайло Търнев

■ Научна сесия Белодробна хипертония - случай базирано представяне на съвременните възможности за диагностика и поведение /
Модератор: Проф. Арман Постаджиян

■ Научна сесия Хронични заболявания и пулмология /
Модератор: Проф. Коста Костов

■ Научна сесия Хранене и имунитет /
Модератор: Доц. Екатерина Иванова-Тодорова

■ Научна сесия Злокачествените заболявания – невинаги фатални /
Модератор: Доц. Желязко Арабаджиев

■ Научна сесия Заболяванията на гастроинтестиналния тракт като хроничен проблем /
Модератор: Доц. Бранимир Големанов

■ Научна сесия Автоимунитет и инфламаторни заболявания – имунология и ревматология /
Модератори: Проф. Доброслав Кюркчиев, доц. Любомир Маринчев

■ Научна сесия Хронични нарушения на жлезите с вътрешна секреция /
Модератор: Доц. Живка Бонева

■ Научна сесия Хронични заболявания и ортопедия /
Модератор: Д-р Николай Тивчев

■ Дискусионен панел: Биологична терапия и ваксини /
Модератор: Проф. Искра Алтънкова
Линк към програмата и регистрация за участие тук.