Българска асоциация по клинична имунология

ДИАГНОСТИКА НА ПЪРВИЧНИ ИМУННИ ДЕФИЦИТИ

20 Юли 2022

 

 

Амбулаторна процедура № 45

 

„Диагностика на първични имунни дефицити“


е включена в Националния рамков договор за медицински дейности 2020 - 2022 – Приложение 18а „Амбулаторни процедури“ към Договор № РД-НС-01-4-13 от 29 април 2022.

Пълният текст може да бъде свален тук: https://www.nhif.bg/page/2055