Българска асоциация по клинична имунология

ПРАЗНИК НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В МУ-СОФИЯ

07 Април 2022

"Празник на научноизследователската и преподавателска дейност в МУ-София –
7 април 2022
Връчване на наградите „SIGNUM LAUDIS PRO SCIENTIAE MERITIS”


На 7 април Медицински университет-София отбеляза двойно събитие– празника на здравните служители и празника на научноизследователската и преподавателска дейност в университета. На тържествена церемония в Софийската опера и балет бяха раздадени 15 награди на заслужили преподаватели и учени от академичната общност.

Проф. д-р Елисавета Наумова, дмн беше удостоена с най-високата награда:

Почетен знак “AESCULAPIUS”

за принос в развитието на българската медицина през 2021 година.