Българска асоциация по клинична имунология

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИМУНОЛОГИЯ 2021 | ОНЛАЙН

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ


"НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИМУНОЛОГИЯ"  2021

17 Декември 2021г. ОНЛАЙН

 

Уважаеми колеги,


Организационният комитет има удоволствието да Ви покани да вземете участие в "НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИМУНОЛОГИЯ" 2021, която тази година ще се проведе ONLINE на 17.12.2021г.

 

 

Добре дошли!

 

 

Организационен комитет
Проф.д-р Елисавета Наумова,дмн
Емилияна Конова, Искра Алтънкова, Мария Николова, Марта Балева

ПРОГРАМА

Петък, 17 Декември, 2021 | ОНЛАЙН
 9.00 – 9.15
ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
Професор Е. Наумова

 9.15 – 10.50
СЕСИЯ 1
COVID 19 – ПОСТВАКСИНАЛЕН И ПОСТЕКСПОЗИЦИОНЕН ИМУНИТЕТ
Модератори: Мария Николова, Емилияна Конова

 9.15 - 9.30

ПОСТВАКСИНАЛЕН ХУМОРАЛЕН И КЛЕТЪЧЕН ИМУНЕН ОТГОВОР СРЕЩУ SARS-COV-2
Мартина Божкова, Изабела Иванова, Антоанета Михова, Александър Куков, Цветелина Великова,
Искра Алтънкова, Йордан Калчев, Христо Тасков, Мариана Мурджева 9.30 – 09.45

ЕФЕКТИ НА SARS-CoV-2-ВАКСИНИТЕ В УСЛОВИЯТА НА ХРОНИЧНА HIV ИНФЕКЦИЯ
Радослава Емилова, Яна Тодорова, Русина Гроздева,Никол Кючукова, Ивайло Алексиев,
Нина Янчева-Петрова, Eлена Драгушева, Радка Аргирова, Мария Николова09.45 - 10.00

ОЦЕНКА НА ПОСТ-ВАКСИНАЛНИЯ Т-КЛЕТЪЧЕН ИМУНЕН ОТГОВОР
СЛЕД ИМУНИЗАЦИЯ С иРНК-БАЗИРАНА ВАКСИНА СРЕЩУ COVID-19

Георги Василев, Екатерина Куртева, Цветелина Великова, Калина Тумангелова-Юзеир,
Екатерина Иванова-Тодорова и Доброслав Кюркчиев10.00 - 10.15

ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА ПОСТЕКСПОЗИЦИОНЕН И ПОСТВАКСИНАЛЕН
SARS-CоV-2-СПЕЦИФИЧЕН Т-КЛЕТЪЧЕН ИМУНЕН ОТГОВОР

Яна Тодорова, Радослава Емилова, Георги Попов, Магдалена Баймакова,
Мария Пишмишева, Нина Янчева-Петрова, Ива Христова, Мария Николова10.15 - 10.30

ПРЕДАНАЛИТИЧНИ И АНАЛИТИЧНИ ФАКТОРИ ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ
ВЪРХУ МОЛЕКУЛЯРНАТА ДИАГНОСТИКА НА SARS-COV-2 ИНФЕКЦИЯ

Атанаска Георгиева, Снежина Михайлова, Евелина Шикова-Лекова,
Неделчо Иванов , Бушра Ал Хадра, Елисавета Наумова10.30 - 10.35

ПРОИЗВОДСТВО НА АНТИТЕЛА, КЛЕТЪЧЕН ИМУНИТЕТ И
ВИРУС НЕУТРАЛИЗИРАЩИ АНТИТЕЛА КЪМ SARS-CoV-2 – НАШИЯТ ОПИТ

Драгомира Николова, Васил Костадинов – постерно представяне


10.35 – 10.50 Кафе пауза
2-ра СЕСИЯ
10.50 - 12.05
ПЪРВИЧНИ ИМУННИ ДЕФИЦИТИ/JPROJECT SESSION

Модератори: Модератори: Елисавета Наумова, Мариана Мурджева

10.50 - 11.05

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТРЕК/КРЕК ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА ДЕТЕКЦИЯ НА
Т- и В- КЛЕТЪЧНА ЛИМФОПЕНИЯ ПРИ ИМУНОКОМПРОМЕТИРАНИ ЛИЦА

Снежина Кандиларова, Валентина Атанасова, Марина Маринова,
Атанаска Георгиева, Спаска Лесичкова, Елисавета Наумова11.05 - 11.20

КЛИНИЧЕН ЕФЕКТ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА НОВ, СУБКУТАНЕН С1 -
ЕСТЕРАЗЕН ИНХИБИТОР ПРИ НАСЛЕДСТВЕН АНГИОЕДЕМ

Мариана Мурджева, Мария Ивановска, Петя Гарджева, Милен Христозов, Мартина Божкова

11.20 - 11.35

МАРКЕРИ НА ИМУНОЛОГИЧНО ОСТАРЯВАНЕ ПРИ ЗДРАВИ ЛИЦА

Яна Тодорова, Радослава Емилова, Веселина Колева, Мария Николова


11.35 - 11.50

ДИНАМИКА В ПОСТВАКСИНАЛНИЯ ИМУНЕН ОТГОВОР
КЪМ ПОЛИЗАХАРИДНИ АНТИГЕНИ

Спаска Лесичкова, Снежина Михайлова, Петя Янкова,
Анастасия Михайлова, Елисавета Наумова


11.50 - 12.05

ЛЕКО ПРОТИЧАНЕ НА КОВИД-19 ИНФЕКЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТ
С ХРОНИЧНА ГРАНУЛОМАТОЗНА БОЛЕСТ

Спаска Лесичкова, Снежина Кандиларова, Венета Миленова, Елисавета Наумова.


12.05 – 12.20 Обедна пауза
3-та СЕСИЯ
12.20 - 14.10
РАЗНИ
Модератори: Марта Балева, Искра Алтънкова

12.20 - 12.40

РЕДКИ ЛИ СА СЕРОНЕГАТИВНИТЕ АВТОИМУННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Марта Балева


12.40 - 12.55

АНТИ-ФАКТОР H АВТОАНТИТЕЛА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЛУПУСЕН НЕФРИТ

Галя Михайлова, Васил Василев, Мария Костуркова, Любка Руменина, Мария Раданова


12.55 - 13.10

TH17 И T РЕГУЛАТОРНИ ЛИМФОЦИТНИ СУБПОПУЛАЦИИ ПРИ ПАЦИЕНТИ
СЛЕД ЧЕРНОДРОБНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

Антоанета Михова, Милена Перухова, Александър Куков, Нонка Юрукова,
Изабела Иванова, Цветелина Великова, Ася Станчева, Искра Алтънкова13.10 - 13.25

АСПЕКТИ НА ЧРЕВНАТА МИКРОБИОТА ПРИ ПАЦИЕН СЛЕД ЧЕРНОДРОБНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

Александър Куков, Атанас Сяров, Милена Перухова, Нонка Юрукова, Габриела Панайотова,
Моника Секуловска, Андрей Гончаров, Боряна Георгиева, Антоанета Михова, Изабела Иванова,
Цветелина Великова, Галина Железова, Радослава Въжарова, Ася Станчева, Искра Алтънкова, Йорданка Узунова13.25 - 13.40

ПРОМЯНА НА УМБИЛИКАЛНИ МЕЗЕНХИМНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ ПОД ВЛИЯНИЕ НА IFNγ

Kалина Белемезова, Иван Бочев, Екатерина Иванова-Тодорова, Доброслав Кюркчиев


13.40 - 13.55

ФАНТАСТИЧНИТЕ ПОБЕДИ НА СЪВРЕМЕННАТА ИМУНООНКОЛОГИЯ

Жасмина Михайлова, Петрова В, Гарев А, Панова К, Добрев Н,Беляков М, Петкова Н


13.55 - 14.10

CHECKPOINT ИНХИБИТОРИ И CHAI СИНДРОМ- КАКВО МОЖЕ ДА ДАДЕ
СРАВНЕНИЕТО МЕЖДУ СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ И СИМПТОМИ.

Милен Милев


4-та СЕСИЯ
14.10 - 14.40
КАЧЕСТВО В КЛИНИЧНАТА ИМУНОЛОГИЯ
Модератори: Мария Николова, Анастасия Михайлова


14.10 - 14.25

ВОК ПО ИМУНОЛОГИЯ 2021 – СХЕМИ 4 и 5

Мария Николова


14.25 - 14.40

ВОК ПО ИМУНОЛОГИЯ 2021 – СХЕМИ 1, 2 и 3

Анастасия Михайлова


14.40
ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Записи от проведената конференция по имунология / Recordings from the conference of immunology

Уважаеми колеги,
Българската асоциация по клинична имунология вече има създаден канал в Youtube. В него ще публикуваме видеа от събития, които сдружението ни организира.
Там вече можете да гледате записите от проведената за първи път в хибриден вариант конференция по имунология.

УС на БАКИСПОНСОРИ

Организаторите благодарят за подкрепата на:

ПОСТЕРНА СЕСИЯАНТИ-С1q АВТОАНТИТЕЛА
ПРОМЕНИ В СЕРУМНИТЕ НИВА НА ПЛАЗМИНОГЕН
ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛНО ДЕЙСТВИЕ НА ЕКСТРАКТ ОТ CROCOUS SATIVUS
ХИСТОПАТОЛОГИЧНИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАВАТА ПРИ РАЗЛИЧНИ ФАЗИ НА ЗИМОЗАН ИНДУЦИРАН АРТРИТ
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТА НА ЕДНОВЕРИЖНО АНТИТЯЛО СРЕЩУ АНТИ-C1Q
ЕКСПРЕСИЯ НА YKL-40 И MIR-214 ПРИ СИСТЕМНА СКЛЕРОЗА
ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ РЕГУЛАТОРНИ Т КЛЕТКИ
СЕЛЕКТИВНО ЕЛИМИНИРАНЕ НА АЛЕРГЕН-СПЕЦИФИЧНИ B ЛИМФОЦИТИ
ПОВИШЕНАТА НЕУТРОФИЛНА ЕКСПРЕСИЯ НА CD64
TH17-СПЕЦИФИЧНИ Treg
Разлика в разположението на CD8 Т-клетки на паметта
KЛИНИКО-ЛАБОРАТОРЕН РАЗРЕЗ
ВЛИЯНИЕ НА БРЕМЕННОСТТА ВЪРХУ T-CELL RECEPTOR EXCISION CIRCLES
ПРОИЗВОДСТВО НА СПЕРМОАНТИТЕЛА И СЕКРЕЦИЯ НА ЦИТОКИНИ
МАКРОФАГИТЕ В ДЕЦИДУА ОТ РАННА БРЕМЕННОСТ
РАЗРАБОТВАНЕ НА NGS ПАНЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА ФАРМАКОКИНЕТИКАТА
РОЛЯ НА ИМУНОХЕМАТОЛОГИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ БРЕМЕННИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА АНТИЕРИТРОЦИТНА ИМУНИЗАЦИЯ
НАЦИОНАЛНА ПУБЛИЧНА ДОНОРНА БАНКА ЗА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ
СТРЕС И ГЛИМФАТИЧНА СИСТЕМА
ЦИРКУЛИРАЩИ НИВА НА СИГНАЛНИ ПРОТЕИНИ КАТО ПРЕДИКТОРИ
ВАРИАНТИ ОТ RIG-1 СИГНАЛНИЯ ПЪТ СА АСОЦИИРАНИ С БОЛЕСТТА НА АЛЦХАЙМЕР
Т-ЛИМФОЦИТЕН ПРОФИЛ ПРИ ДЕЦА С АСТМА
Глобален анализ на ИгМ репертоара

РЕЗЮМЕТА

 

| COVID 19 – ПОСТВАКСИНАЛЕН И ПОСТЕКСПОЗИЦИОНЕН ИМУНИТЕТ”

ПОСТВАКСИНАЛЕН ХУМОРАЛЕН И КЛЕТЪЧЕН ИМУНЕН ОТГОВОР СРЕЩУ SARS-COV-2

ПОСТВАКСИНАЛЕН ХУМОРАЛЕН ...

ПОСТВАКСИНАЛЕН ХУМОРАЛЕН И КЛЕТЪЧЕН ИМУНЕН ОТГОВОР СРЕЩУ SARS-COV-2
Resume 1

ЕФЕКТИ НА SARS-CoV-2 ...

ЕФЕКТИ НА SARS-CoV-2-ВАКСИНИТЕ В УСЛОВИЯТА НА ХРОНИЧНА HIV ИНФЕКЦИЯ
Resume 1

ПРЕДАНАЛИТИЧНИ И ...

ПРЕДАНАЛИТИЧНИ И АНАЛИТИЧНИ ФАКТОРИ ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ МОЛЕКУЛЯРНАТА ДИАГНОСТИКА НА SARS-COV-2 ИНФЕКЦИЯ
ОЦЕНКА НА ПОСТ-ВАКСИНАЛНИЯ Т-КЛЕТЪЧЕН ИМУНЕН ОТГОВОР СЛЕД ИМУНИЗАЦИЯ С иРНК-БАЗИРАНА ВАКСИНА СРЕЩУ COVID-19

ОЦЕНКА НА ПОСТ-ВАКСИ ...

ОЦЕНКА НА ПОСТ-ВАКСИНАЛНИЯ Т-КЛЕТЪЧЕН ИМУНЕН ОТГОВОР СЛЕД ИМУНИЗАЦИЯ С иРНК-БАЗИРАНА ВАКСИНА СРЕЩУ COVID-19
ПРОИЗВОДСТВО НА АНТИТЕЛА, КЛЕТЪЧЕН ИМУНИТЕТ И ВИРУС НЕУТРАЛИЗИРАЩИ
АНТИТЕЛА КЪМ SARS-CoV-2 – НАШИЯТ ОПИТ

ПРОИЗВОДСТВО НА АНТИТЕЛА, ...

ПРОИЗВОДСТВО НА АНТИТЕЛА, КЛЕТЪЧЕН ИМУНИТЕТ И ВИРУС НЕУТРАЛИЗИРАЩИ АНТИТЕЛА КЪМ SARS-CoV-2 – НАШИЯТ ОПИТ
 
ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА ПОСТЕКСПОЗИЦИОНЕН И ПОСТВАКСИНАЛЕН SARS-CоV-2-СПЕЦИФИЧЕН Т-КЛЕТЪЧЕН ИМУНЕН ОТГОВОР

ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА ПОСТЕКСПОЗИЦИОНЕН ...

ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА ПОСТЕКСПОЗИЦИОНЕН И ПОСТВАКСИНАЛЕН SARS-CоV-2 - СПЕЦИФИЧЕН Т-КЛЕТЪЧЕН ИМУНЕН ОТГОВОР

| ПЪРВИЧНИ ИМУННИ ДЕФИЦИТИ/ JPROJECT SESSION

КЛИНИЧЕН ЕФЕКТ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА НОВ, СУБКУТАНЕН С1 - ЕСТЕРАЗЕН ИНХИБИТОР ПРИ НАСЛЕДСТВЕН АНГИОЕДЕМ ТИП 1

КЛИНИЧЕН ЕФЕКТ СЛЕД ...

КЛИНИЧЕН ЕФЕКТ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА НОВ, СУБКУТАНЕН С1 - ЕСТЕРАЗЕН ИНХИБИТОР ПРИ НАСЛЕДСТВЕН АНГИОЕДЕМ ТИП 1

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТРЕК/КРЕК ...

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТРЕК/КРЕК ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА ДЕТЕКЦИЯ НА Т- и В- КЛЕТЪЧНА ЛИМФОПЕНИЯ ПРИ ИМУНОКОМПРОМЕТИРАНИ ЛИЦА.

ДИНАМИКА В ПОСТВАКСИНАЛНИЯ ...

ДИНАМИКА В ПОСТВАКСИНАЛНИЯ ИМУНЕН ОТГОВОР КЪМ ПОЛИЗАХАРИДНИ АНТИГЕНИ

ЛЕКО ПРОТИЧАНЕ НА ...

ЛЕКО ПРОТИЧАНЕ НА COVID-19 ИНФЕКЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТ С ХРОНИЧНА ГРАНУЛОМАТОЗНА БОЛЕСТ

МАРКЕРИ НА ИМУНОЛОГИЧНО ...

МАРКЕРИ НА ИМУНОЛОГИЧНО ОСТАРЯВАНЕ ПРИ ЗДРАВИ ЛИЦА

| РАЗНИ

РЕДКИ ЛИ СА СЕРОНЕГАТИВНИТЕ АВТОИМУННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

РЕДКИ ЛИ СА СЕРОНЕГАТИВНИТЕ ...

РЕДКИ ЛИ СА СЕРОНЕГАТИВНИТЕ АВТОИМУННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
РЕДКИ ЛИ СА СЕРОНЕГАТИВНИТЕ АВТОИМУННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

ПРОМЯНА НА УМБИЛИКАЛНИ ...

ПРОМЯНА НА УМБИЛИКАЛНИ МЕЗЕНХИМНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ ПОД ВЛИЯНИЕ НА IFNγ
РЕДКИ ЛИ СА СЕРОНЕГАТИВНИТЕ АВТОИМУННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

АСПЕКТИ НА ЧРЕВНАТА МИКРОБИОТА ...

АСПЕКТИ НА ЧРЕВНАТА МИКРОБИОТА ПРИ ПАЦИЕНТИ СЛЕД ЧЕРНОДРОБНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ
РЕДКИ ЛИ СА СЕРОНЕГАТИВНИТЕ АВТОИМУННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

АНТИ-ФАКТОР H АВТОАНТИТЕЛА ...

АНТИ-ФАКТОР H АВТОАНТИТЕЛА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЛУПУСЕН НЕФРИТ
РЕДКИ ЛИ СА СЕРОНЕГАТИВНИТЕ АВТОИМУННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

ФАНТАСТИЧНИТЕ ПОБЕДИ НА ...

ФАНТАСТИЧНИТЕ ПОБЕДИ НА СЪВРЕМЕННАТА ИМУНО-ОНКОЛОГИЯ
 
РЕДКИ ЛИ СА СЕРОНЕГАТИВНИТЕ АВТОИМУННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

TH17 И T РЕГУЛАТОРНИ ...

TH17 И T РЕГУЛАТОРНИ ЛИМФОЦИТНИ СУБПОПУЛАЦИИ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЛЕД ЧЕРНОДРОБНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ
РЕДКИ ЛИ СА СЕРОНЕГАТИВНИТЕ АВТОИМУННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

HECKPOINT ИНХИБИТОРИ И ...

HECKPOINT ИНХИБИТОРИ И CHAI СИНДРОМ- КАКВО МОЖЕ ДА ДАДЕ СРАВНЕНИЕТО МЕЖДУ СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ И СИМПТОМИ