Българска асоциация по клинична имунология

ОБЩО СЪБРАНИЕ 2021г.

10 Декември 2021
"Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви,

Oбщо събрание на БАКИ за 2021 година (ДВ. бр.89/26.10.2021)  ще  се проведе ОНЛАЙН на 17 декември 2021 година от 15.00 часа /Съгласно решение на УС на БАКИ от 08.12.2021/

УС на БАКИ"