Българска асоциация по клинична имунология

ОБЩО СЪБРАНИЕ 2021г.

04 Ноември 2021

 

Управителен съвет на сдружение „Българска асоциация по клинична имунология“ София
брой: 89, от дата 26.10.2021 г. Неофициален раздел / ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

Уважаеми колеги.

Уведомяваме Ви че, Oбщото събрание на БАКИ за 2021 година (ДВ. бр.89/26.10.2021) ще се проведе на 17.12.2021 г. от 15 ч. в София,
сграда на секретариата на НС на Българския Червен кръст, зала „София“, бул. Джеймс Баучер № 76.

В зависимост от пандемичната обстановка в Република България събранието може да се проведе и в онлайн форма.

УС на БАКИ


Официален линк към обявата в Държавен вестник