Българска асоциация по клинична имунология

ОПАЗВАНЕ НА ИМУННОТО ЗДРАВЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - ТАКТИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

08 Септември 2021

08 Септември 2021

На  11.09.2021г. | от 14.30ч. до 16.00ч.,  

ОНЛАЙН
във Виртуалния Конгресен Център
на
Института по редки болести, гр. Пловдив.


XII Националната конференция по редки болести и лекарства-сираци

ОНЛАЙН във Виртуалния Конгресен Център на Института по редки болести
Новотел София, бул. "Цариградско шосе" № 115, гр. София – п.к. 1784
10 - 11.09.2021 г.

с участието на Българска асоциация по клинична имунология,
Секция имунология при СУБ,
Експертен съвет по клинична имунология


ТЕМИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В ПРОГРАМАТА:

I. Решения на работната имунологична среща от 29.04.2021 г. „Политики за опазване на имунното здраве“ - Quo vadis?

II. Национална програма за имунно здраве (в подкрепа на редките и други имуномедиирани заболявания) – идеи за реализация.

III. Програма за имунологично проследяване на ваксинационния статус на населението в Р България – мотиви и основни стратегически насоки.

IV. Предложения за регистриране на заместителни терапии при вторични имунни дефицити и реимбурсиране на високо-специализирани имунологични изследвания от НЗОК в помощ на редките и други имуномедиирани болести.

 

МОДЕРАТОРИ
проф. Елисавета Наумова
проф. Мариана Мурджева
проф. Мария Николова
доц. Снежина Михайлова- Кандиларова