Българска асоциация по клинична имунология

ПРАВИЛА ЗА ДОБРА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА В КЛИНИЧНАТА ИМУНОЛОГИЯ

07 Септември 2021

 

Запознайте се с основните правила за добра медицинска практика в клиничната имунологоия.