Българска асоциация по клинична имунология

ПОЛИТИКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ИМУННОТО ЗДРАВЕ НА ГРАЖДАНИТЕ НА Р БЪЛГАРИЯ

27 Юли 2021

На  29.04.2021,  по случай Световния ден на имунологията, се проведе онлайн дискусия на тема „Политики за опазване на имунното здраве на гражданите на РБългария”, организирана от Българската асоциация по клинична имунология (БАКИ), Секцията „Имунология” при СУБ и Експертния съвет (ЕС) по клинична имунология към Министерство на здравеопазването.

Сред темите и акцентите, които се представиха и обсъдиха бяха:

- „29 април като Световен ден  на имунологията (история и смисъл)”
Проф.д-р Мариана Мурджева – главен координатор на ЕС по клинична имунология (приложение 1)

- „Имунното здраве в контекста на правата на човека”
Доц. д-р Диана Ковачева – Омбудсман на РБългария (приложение 2)

- „Политики за опазване на имунното здраве”
Проф.д-р Елисавета Наумова – председател на БАКИ (приложение 3)

- „Проектна и научна дейност по имунология във връзка с опазване на общественото здраве”
Проф.д-р Мария Николова – председател на Секция „Имунология” при СУБ и член на УС на БАКИ (приложение 4)