Българска асоциация по клинична имунология

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИМУНОЛОГИЯ 2021

17 Декември 2021

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИМУНОЛОГИЯ 2021

17 декември 2021 г.
БЧК, зала „София”, гр. София


 

Организатор
Българска асоциация по клинична имунология
Организационният комитет има удоволствието да Ви покани да вземете участие в


 

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИМУНОЛОГИЯ

която ще се проведе на 17 декември 2021 г. в БЧК, зала „София”, гр. София

 

Организационен комитет
Елисавета Наумова, Емилияна Конова, Искра Алтънкова, Мария Николова, Марта Балева

 


 

Тематични направления

‣ Редки болести в имунологията

‣ Първични имунни дефицити/ J project сесия

‣ Имунитет при COVID 1- след заболяване и постваксинален

‣ Качество в имунологичната диагностика и медицинска практика

 

Работен език
Български

 

• Без такса правоучастие •


 

Важни дати:

Начало на регистрацията: 01.11.2021 г.
Краен срок за изпращане на резюмета: 30.09.2021.г.
Потвърждение за прието участие с постер/ доклад: до 30.10.2021.
Краен срок за регистрация: 30.11.2021 г.


Изисквания към резюметата