Българска асоциация по клинична имунология

СВЕТОВЕН ДЕН НА ИМУНОЛОГИЯТА

29 Април 2021

СВЕТОВЕН ДЕН НА ИМУНОЛОГИЯТА 29 АПРИЛ 2021

"Политики за опазване на имунното здраве на гражданите на РБългария.
Къде сме и какво може да се направи в бъдеще?“"

 

   Българските имунолози отбелязват 29 април - Световният ден на имунологията с онлайн дискусия на тема:
Политики за опазване на имунното здраве на гражданите на РБългария.
Къде сме и какво може да се направи в бъдеще?
"


Нека в Световния ден на имунологията да споделим отново с широката общественост колко важна е имунологията за човешкото здраве не само в национален, но и в световен мащаб!
 покана