Българска асоциация по клинична имунология

В ПАМЕТ

22 Октомври 2020

Доц. д-р Илиана Атанасова, доктор по медицина
24.1.1950 г. – 22.10.2020 г.

 

Доц. Илиана Атанасова (Илиана Атанасова Борисова) e родена на 24.1.1950 г. След завършване на Английската гимназия в София, по реда на конкурса е прета за студентка по медицина в Медицински Университет-Медицински Факултет-София през 1969 г. Висшето си образование завършва през 1975 г. и през м.юли 1976 г. започва работа като асистент в Университетската болница по ендокринология и геронтология в София. През 1985 г. получава специалност по „Медицинска генетика“, а през 1993 г. – по „Клинична имунология“. През 1989 г. защитава дисертация на тема „Авторегулация на глюкокортикостероидните рецептори при здрави лица и болни от болестта на Иценко-Кушинг“ и получава научната степен „Доктор“. Дълги години ръководи Лабораторията към Специализираната болница за активно лечение на ендокринни заболявания „Иван Пенчев“. Основните й интереси са в областта на генетичните и имунологични изследвания при болести на ендокринната система. Пенсионира се през 2017 г.

Доц. Атанасова е дългогодишен член на редколегията на списание „Ендокринология“. Публикационната й активност включва статии в редица международни списания: Postgraduate Medicine, European Journal of Endocrinology, Open Medicine (Poland), Acta Diabetologica, Folia medica, Diabetes Research and Clinical Practice, Hormone and Metabolic Research, Gynecological Endocrinology, Endocrinological Investigation, Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology, Climacteric. Съ-редактор е на монографията „Автоимунитет и ендокринни заболявания“ (2012 г.). Участва в творческия колектив на „Ендокринология“ (2000 г.) и на „Автоимунни болести в клиничната практика“ (2015 г.).

Доц. Атанасова бе всепризнат изследовател в областта на генетичните и имунологични проблеми на болните с ендокринни заболявания. Тя беше нашият всеотдаен и ерудиран консултант при диагнозата на трудните случаи в тази област. Интерес представляват публикациите й в областта на захарния диабет тип I, автоимунните тиреоидни болести, болестта на Addison, автоимунните полигландуларни синдроми. Илияна Атанасова бе активен член на Българската асоциация по клинична имунология (БАКИ). Участваше в сбирките на БАКИ в Плевенските имунологични дни, в Дните на първичните имунни дефицити в Цигов чар, както и в конгресите, организирани от дружеството.

Доц. Атанасова бе винаги готова да помогне както на колегите си, така и пациентите. Обичаше да пътува, да беседва с приятели, ценеше хубавата музика и много четеше. Къщата в Дряново винаги бе пълна. Усмихната, приветлива, чаровна, душата на компанията – такава беше тя. Отгледа син и дъщеря, а съдбата й позволи да се порадва и на внуците си. Илиана ни напусна след дълго и мъчително боледуване на 22.10.2020 г.
Ще ни липсва!

От името на Управителния съвет на БАКИ - проф. д-р Марта Балева, дмн.