Българска асоциация по клинична имунология

OБЩО СЪБРАНИЕ НА БАКИ ЗА 2020 ГОДИНА

15 Март 2021

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви че,
Oбщо събрание на БАКИ за 2020 година (ДВ. бр.90/20.10.2020) ще се проведе ОНЛАЙН на 26 март 2021 година от 14.00 часа
/Съгласно решение на УС на БАКИ от 09.03.2021/

УС на БАКИ