Българска асоциация по клинична имунология

ОБЩО СЪБРАНИЕ БАКИ 2020

4 Декември 2020

Уважаеми колеги,

Съгласно Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България (за периода 27.11.-21.12.2020 г.) на Министъра на здравеопазването, обявеното общо събрание на БАКИ за 2020 година (ДВ. бр.90/20.10.2020) не може да бъде проведено присъствено на указаната дата 11.12.2020.

Във връзка с това УС на БАКИ взе решение за пренасочване на събранието с вероятна дата 26 март 2021 година.

УС на БАКИ