Българска асоциация по клинична имунология

ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ ПЪРВИЯТ БРОЙ НА BULGARIAN JOURNAL OF CLINICAL IMMUNOLOGY

25 Ноември 2020

ПЪРВИ БРОЙ НА BULGARIAN JOURNAL OF CLINICAL IMMUNOLOGY (BJCI)

Уважаеми колеги, С удоволствие ви съобщавам, че излезе от печат първия брой на BULGARIAN JOURNAL OF CLINICAL IMMUNOLOGY (BJCI), списанието на Българската асоциация по клинична имунология.
BJCI е наследник и продължител на Годишника на БАКИ и в този първи брой ще видите осем научни публикации свързани с различните лица на имунологията – автоимунитет, стволови клетки, инфекции, мукозен имунитет.

Тук ще намерите обзорни статии, оригинални публикации и клинични случаи.
Благодаря на всички, които участваха като автори в този брой, както и на всички, които дадоха своя принос като рецензенти. Специално искам да благодаря на редакторите и оформителите от Централна медицинска библиотека.

Надявам се този първи брой да бъде едно добро начало на още много такива броеве. А и още по-добри.

Защото нашите цели са това, което ни определя.

Проф. д-р. Д. Кюркчиев, дмн
Главен редактор на Bulgarian journal of clinical immunology


Тук можете да разгледате/ изтеглите 1-ви брой на списание BJCI (Bulgarian journal of clinical immunology) за 2020г.
BULGARIAN JOURNAL OF CLINICAL IMMUNOLOGY