Българска асоциация по клинична имунология

ВАЖНО! УДЪЛЖЕН СРОК ЗА РЕЗЮМЕТА!

2 Юли 2020

ВАЖНО!

УДЪЛЖЕН СРОК ЗА РЕЗЮМЕТА

Уведомяваме ви, че срокът за подаване на резюмета за участие в
Юбилейна научна конференция „15 години Българска Асоциация по Клинична Имунология“ се удължава до 15 юли 2020.Резюметата да се изпращат на адрес: bacimmunology@gmail.com, НЕ по-късно от 15 юли 2020.