Българска асоциация по клинична имунология

ВАЖНО! ЩЕ СЕ СЪСТОИ ЮБИЛЕЙНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ - ПРОМЯНА В ДАТИТЕ

6 - 8 Ноември 2020

ВАЖНО!

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ!

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„15 години Българска Асоциация по Клинична имунология”
06 - 08 ноември 2020 г.
Хoтел “ХИЛТЪН”, София

ПРОМЯНА В ДАТИТЕ


ВАЖНИ ДАТИ!

ПРОМЯНА


Начало на регистрацията: 1.07.2020 г.

Краен срок за изпращане на резюмета: 30.06.2020 г.

Потвърждение за прието участие с постер/ доклад: до 15.07.2020

Краен срок за регистрация: 30.09.2020 г.
За повече информация, моля последвайте линка, тук >>