Българска асоциация по клинична имунология
24 Март 2020

Имунологична научна информация
ИМУННАТА СИСТЕМА СРЕЩУ COVID-19

В приложения прикачен пдф файл, ще откриете:
1. Характеристики на антивирусния имунен отговор
2. Имунен отговор срещу SARS-CoV-2 Навлизане в организма. Вроден имунен отговор
3. Адаптивен имунен отговор: протективен и патологичен. Прогностични маркери
4. Имунобазирани тестове
5. Имунотерапия и имунопрофилактика


Информацията подготви
проф. д-р Мария Николова