Българска асоциация по клинична имунология

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2020

6 - 8 Ноември 2020

 

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "15 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ"