Българска асоциация по клинична имунология

Новини

  • 03 Ноември 2017

    Общо събрание

            Управителният съвет на Сдружение “Българска асоциация по клинична имунология” на основание член 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на “Българска Асоциация по клинична имунология” на 15 декември 2017 г. от 13.30 часа в гр. София, Централ Парк Хотел, бул.” Витоша”  ......

    Виж още...