Българска асоциация по клинична имунология

Дванадесета Конференция за оценка на качеството в имунологията

04 Декември 2018

ДВАНАДЕСЕТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО В ИМУНОЛОГИЯТА

София, Roslyn Central Park hotel, 14.12.2018
16.30-18.30
 
 
 

ПРОГРАМА

16.30 – 16.45 - Резултати от ВОК по флоуцитометрия-2018
                          Радослава Емилова, Мария Николова

16.45 - 17.00 - Резултати от ВОК-пилотна схема за оценка на IGRA тестове, 2018
                        Яна Тодорова, Радослава Емилова, Мария Николова

17.00 - 17.20 - Схеми 1, 2, 3 на ВОК по имунология-Анализ на резултатите за 2018
                        Анастасия Михайлова

17.20 - 17.40 - Методични аспекти на изследването на цитокини при някои имуно-медиирани заболявания
                         Снежина Михайлова

17.40 - 18.00 - Изследване на цитокини при някои автоимунни заболявания
                        Доброслав Кюркчиев

18.00 - 18.30 - Дискусия