Българска асоциация по клинична имунология

ПРОФ. ЕЛИСАВЕТА НАУМОВА БЕ УДОСТОЕНА С ПРИЗ В КАТЕГОРИЯТА

23 Октомври 2018

Наградата й бе връчена лично от председателя на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров на официална церемония, която Българският лекарски съюз провежда традиционно в Деня на българския лекар- 19 октомври. „Лекар на годината” е най-престижното медицинско отличие у нас, като зад избора на наградените в различните категории стои мнението на лекарското съсловие в страната.

ПРОФ. ЕЛИСАВЕТА НАУМОВА
ПРОФ. ЕЛИСАВЕТА НАУМОВА
ПРОФ. ЕЛИСАВЕТА НАУМОВА
 

Проф. Наумова благодари на лекарското съсловие за високото отличие и за доверието към нейния професионализъм и призова младите лекари да останат в родината си, да бъдат български лекари, защото в България има условия за развитие и възможности за качествена медицина.
Проф. дмн Елисавета Наумова е началник на Клиниката по клинична имунология с банка за стволови клетки и ръководител на Експертен център по редки болести-първични имунни дефицити в УМБАЛ ”Александровска”; ръководител е и на Джефри Модел Център, София за диагностика и лечение на - първични имунни дефицити; национален консултант по клинична имунология; председател на Българската асоциация по клинична имунология; президент на Европейската федерация по имуногенетика /EFI/. Научните й интереси са основно в областта на клиничната имунология, имуногенетиката, трансплантацията и приложението на новостите на имунологията в клиничната практика.

Изследователската й активност е свързана със значими фундаментални и научно-приложни медико-биологични изследвания, осъществени за първи път и със съществени приноси за развитието на имунологичната наука и практика не само в нашата страна. Пионерните й проучвания са допринесли за обогатяване на имуногенетични хипотези, предлагане на хипотетични модели за имунологични механизми при различни патологии, прилагане на иновативни подходи и направления в имунологията, включване на резултатите в световната база имуногенетични данни.