Българска асоциация по клинична имунология

ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ИМУНОЛОГИЯ

05 Октомври 2018

”Immunology for All”

25 – 28 October 2018

Imperial Hotel & SPA, Plovdiv


 

Информация за постерните сесии

Постерите да се изготвят с максимални размери 70 см (ширина) х 100 см (височина).
Помощни материали ще бъдат предоставяни от организаторите.
Номерът на мястото за закачване съответства на номера на постера в програмата.
Закачването на постерите и за трите сесии трябва да приключи до 10 ч. на 26 октомври, а свалянето им – не по-късно от 19 ч. на 27 октомври.
Представящите автори трябва да бъдат на разположение до постерите си през цялото време на своята сесия.


Галерия от ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ИМУНОЛОГИЯ