Българска асоциация по клинична имунология

ВАЖНО! За всички кандидати за 5-то училище по имунология

22 Юни 2018

ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ИМУНОЛОГИЯ

ВАЖНО

За всички кандидати за 5 то училище по имунология.

Одобрените участници в училището ползват:

Участниците в училището, които желаят да участват в Националния конгрес по имунология, са освободениот такса участие.
Същите заплащат само допълнителните нощувки (26.10 и 27.10). В регистрационните форми за конгреса трябва да се отбележат само тези две дати, като изрично се декларира, че лицето е кандидатствало за училището.

След обявяване на класирането за училището на 10 август, неодобрените кандидати ще могат да заплатят редуциранатакса участие и нощувката на 25 октомври.

Моля не забравяйте, че регистрационните форми за конгреса и документите за училището се изпращат на два различни адреса, съгласно указанията, съответно:
euevents.mail@gmail.com
за конгреса
immunology2014bg@gmail.com за училището