Българска асоциация по клинична имунология

ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ИМУНОЛОГИЯ

19 юни 2018

ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ИМУНОЛОГИЯ

 

  1. Срокът за изпращане на резюмета се удължава до 30.06.2018 г.
  2. Крайният срок за ранна регистрация се удължава до 15.07.2018 г.
  3. Кандидатстващите за стипендия от БАКИ младите изследователи, подават необходимите документи (резюме, автобиография, удостоверение за членство в секция Имунология-СУБ или  БАКИ) на адрес:   bacimmunology@gmail.com
  4. Подаването на документи за Петото международно училище по имунология ”Черно море” (V BSIIS) започна!. 

Броят на местата е ограничен! Подробностите и необходимите документи за кандидатстване са публикувани   на https://labexpimm.eu/category/news/   Кандидатурите се изпращат на адрес  immunology2014bg@gmail.com  до  30 юли  2018.Напомняме, че участието в училището е напълно безплатно, като покрива конгресната такса за младите учени, желаещи да вземат участие и в конгреса.