Българска асоциация по клинична имунология

Външна оценка на качеството за IGRA тестове

09 Март 2018

Един от приоритетите на БАКИ е все по-пълно обхващане на използваните прилаганите у нас имунологичнитестове с програмата за Външна оценка на качеството по имунология.От тази година стартира пилотно Външна оценка на качеството за IGRA тестове, която ще се проведе през седмицата 05 - 08 юни 2018 г.Всички желаещи да участват могат да получат допълнителна информация на тел. 02 943 56 36, Национална референтна лаборатория по имунология, НЦЗПБ или да изпратят запитване до imlab@ncipd.org не по-късно от 31.03.2018 г.