Българска асоциация по клинична имунология

Съобщение общо събрание 23.02.2018

16 Януари 2018

Управителният съвет на Сдружение “Българска асоциация по клинична имунология” на основание член 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на “Българска Асоциация по клинична имунология” на 23 февруари 2018 г. от 14.00 часа в гр. София, Семинарна зала в Клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки при УМБАЛ ”Александровска” ЕАД, ул.” Св. Георги Софийски”  № 1  при следния дневен ред:

  1. Избор на Председател на Сдружението
  2. Избор на Управителен съвет
  3. Разни

 

Държавен вестник, бр.3 от 05.01.2018