, .

.

ACI-BG.ORG
АСОЦИАЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ
влез във форума

търсене в сайта
Свържете се с нас

тел. 02/ 923-06-90
факс. 02/ 923-04-96
email: info@aci-bg.org


ЛАБОРАТОРЕН СЕКТОР

КЛИНИКА ПО АЛЕРГОЛОГИЯ И АСТМА

 

            Лабораторният сектор е създаден първоначално към Центъра по алергология  на тогавашната Медицинска Академия през 1971 г. По-късно се преименува в Лаборатория по имунология, а от 2000 г. отново е Лабораторен сектор към Клиниката по алергология и астма. Пръв ръководител на лабораторията е проф. д-р Г. Костурков. От 1991 г. завеждащ е проф. д-р Б. Божков, а от 2000 г. – проф. М. Балева.

            Първоначално в Лабораторията се изследват главно стандартните лабораторни показатели като пълна кръвна картина, СУЕ, ензими, урина. От имунологичните изследвания са застъпени серумните имуноглобулини, изследване на функционалната активност на комплемента, AST, ревматоиден фактор, бластната трансформация и инхибицията на миграцията. След идването на д-р М. Балева, д-р К. Николов и д-р Д. Попова през 1980 г. в Лабораторията започва интензивно развитие в няколко направления: изследване на хуморален имунен отговор (анти нуклеарни антитела, анти митохондриални и антигладкомускулни антитела, антифосфолипидни антитела, комплементарни фракции, общи и специфични ИгЕ, вирусни маркери и пр.) и имунофенотипизация главно при пациенти с онкохематологични заболявания.

            През изминалия период двама от сътрудниците на лабораторията защищават дисертации за научната степен “доктор на науките”: проф. д-р Б. Божков (в момента пенсионер) и проф. д-р М. Балева, а четирима – за научната степен доктор  - доц. д-р К. Николов (в момента завеждащ  Катедра и Клиника по дерматовенерология към Медицинснки Университет - Варна), доц. д-р Д. Попова (в момента на работа в МБАЛ “Пирогов”),  д-р Б. Бояновски (в момента на работа в САЩ) и д-р М. Правчанска. Освен това в Лабораторията под научното ръководство на проф. М. Балева са защитили научната степен доктор  и следните извънщатни сътрудници на лабораторията: д-р С. Владева (на работа в Медицински Университет, Ст. Загора), доц. д-р Б. Върбанова (Медицински Университет, Варна),  д-р И. Цочева (Катедра педиатрия, Медицински Университет-София), д-р Башар (Шри Ланка).

            Лабораторията участва в преподаването по вътрешни болести, алергология, клинична и лабораторна имунология. В момента към нея работят проф. М. Балева, д-р М. Правчанска, д-р Е. Викентиева, 3 лаборанти и 2 санитари. През последните 10-15 години сътрудници на лабораторията участват успешно в разработката на редица проекти, финансирани от Министерството на науката и образованието и Медицински Университет-София, както и в Европейския проект за антифосфосфолипидния синдром. Материалите от тези проучвания са публикувани в наши и чужди списания.

начало Начало Начало Конференция 2016 новини връзки представяне членство имунологични центрове Кариери
Сайтът се поддържа с любезното съдействие на "Диамед" ООД

Copyright©2006 ACI-BG.ORG. All rights reserved