Българска асоциация по клинична имунология

КОНФЕРЕНЦИЯТА „ДЕН НА РЕДКИТЕ БОЛЕСТИ В БЪЛГАРИЯ“

20 Януари 2020

КОНФЕРЕНЦИЯТА „ДЕН НА РЕДКИТЕ БОЛЕСТИ В БЪЛГАРИЯ“

Нови срокове за подаване на абстракти

20 Януари 2020 г.

Удължаване на срока до 20.01.2020: Подготовка и изпращане на абстрактите.

21.01.2020 - 31.01.2020: Оценка на абстрактите от Експертният комитет

01.02.2020 - 23.02.2020: Подготовка и изпращане на e-постерите и оралните презентации

28-29.02.2020 – Научно-практическа конференция „Ден на редките болести в България”