Българска асоциация по клинична имунология

ПЪРВИ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН В БЪЛГАРИЯ НА INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE

17 Януари 2020

Първи информационен ден в България на Innovative Medicines Initiative (IMI)


17 Януари 2020 г., гр. София

 

Проф. Мурджева ще представи добрите практики в персонализираната медицина от опита на МУ-Пловдив.

Информация и регистрация на: www.bapemed.org